Obec Trstín
ObecTrstín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb

TRS-Ocú-258/2021-681

1 900,00 EUR Jedentisícdeväťsto eur

Ing. Zora Nosková

Obec Trstín

23. 9. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

TRS-Ocú-256/2021-655

58,80 EUR Pätdesiatosem eur 80/100

Slovak Telekom a.s.

Obec Trstín

26. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

TRS-Ocú-242/2021-620

3 000,00 EUR Tritisíceur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trstín

24. 8. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-142/2021-607

137,96 EUR Jednostotridsaťsedem eur 96/100 entov

Daša Takáčová a Štefan Takáč

Obec Trstín

23. 8. 2021

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-236/2021-592

18 612,00 EUR Osemnásťtisícšesťstodvanásť eur

BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.

Obec Trstín

12. 8. 2021

Dodatok č.1_06_2021 zmluvy o dielo č. 01.01.2021

TRS-Ocú-44/2021-579

10 600,00 EUR Desaťtisícšesťsto eur

VIS.ARTUM s.r.o.

Obec Trstín

10. 8. 2021

Zmluva o pripojení odberného miesta elek. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

TRS-Ocú-199/2021-561

0,00 EUR

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

8. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

TRS-Ocú-191/2021-492

9 540,00 EUR Deväťtisícpäťstoštyridsať eur

Obec Bíňovce

Obec Trstín

7. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

TRS-Ocú-191/2021-485

6 480,00 EUR Šestisícštyristoosemdesiat eur

Obec Buková, Buková 50

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-138/2021-471

189,48 EUR Jednostoosemdesiatdeväť eur 48/100centov

Miroslava Glajchová a Ivan Glajch, Trstín 573

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-143/2021-474

193,64 EUR Jednostodeväťdesiattri eur 64/100 centov

Gabriel Hlavatý a Miroslava Hlavatá, Trstín 573

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-141/2021-470

181,16 EUR Jednostoosemdesiatjedna eur 16/100 centov

Ľuboš Indrišek, Trstín 573

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-139/2021-473

183,98 EUR Jednostoosemdesiattri eur 98/100 centov

Karol Zelenák a Silvia Maštalírová, Trstín 573

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-140/2021-472

92,28 EUR Deväťdesiatdva eur 28/100 centov

Július Ponec, Trstín 573

Obec Trstín

28. 6. 2021

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-253/2021-463

153,60 EUR Jednostopäťdesiattri eur 60/100

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Trstín

22. 6. 2021

Dodatok Ponuka FirmaKomfortPlyn Plus

TRS-Ocú-192/2021-450

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trstín

18. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

TRS-Ocú-191/2021-448

5 040,00 EUR Päťtisícštyridsať eur

Obec Naháč

Obec Trstín

11. 6. 2021

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

TRS-Ocú-170/2021-381

350,00 EUR Trstistopäťdesiat eur

MVDr. Ivan Inštitoris

Obec Trstín

17. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

TRS-Ocú-156/2021-334

3 000,00 EUR Triticíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Trstín

27. 4. 2021

Zmluva o pripojení odberného miesta elek. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

TRS-Ocú-126/2021-296

268,42 EUR Dvestošesťdesiatosem eur 42/100 centov

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

23. 4. 2021

Zámenná Zmluva

TRS-Ocú-130/2021-276

80,00 EUR Osemdesiat eur

Vojtík Marek a Vojtíková Monika

Obec Trstín

22. 4. 2021

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

TRS-Ocú-25/2021-277

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť eur

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

13. 4. 2021

Poistenie vozidiel

TRS-Ocú-127/2021-262

46,68 EUR Štyridsaťšesť eur 68/100 centov

Allianz Slovenská poisťovňa

Obec Trstín

9. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

TRS-Ocú-122/2021-247

0,00 EUR

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU oz

Obec Trstín

31. 3. 2021

Zmluva p zabezpečení poskytovania stravovania

TRS-Ocú-120/2021-234

18 144,00 EUR Osemnásťtisícstoštyridsaťštyri eur

ŠIMON-Q s.r.o.

Obec Trstín

30. 3. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-75/2021-233

129,86 EUR Jednostodvadsaťdeväť eur 86/100 centov

Kučerová Stanislava

Obec Trstín

30. 3. 2021

Zmluva o dodávke tovaru

TRS-Ocú-113/2021-232

17 892,00 EUR Sedemnásťtisícosemstodeväťdesiatdva eur

FEREX, s.r.o.

Obec Trstín

25. 3. 2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

TRS-Ocú-109/2021-221

1 194,00 EUR Jedentisícstodeväťdesiatštyri eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trstín

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

TRS-Ocú-29/2021-197

0,00 EUR

SR-Štatistický úrad SR

Obec Trstín

26. 2. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-14/2021-158

131,42 EUR Jednostotridsaťjedna eur 42/100

Čambálová Petra

Obec Trstín

19. 2. 2021

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok1 -škola

TRS-Ocú-73/2021-140

1 732,80 EUR Jedentisícsedemstotridsaťdva 80/100 centov

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

12. 2. 2021

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 20.1.2021

TRS-Ocú-23/2021-127

Neuvedené

Obec Naháč

Obec Trstín

10. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2021

3 000,00 EUR Triticíc eur

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trstín

Obec Trstín

5. 2. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 20.1.2021

TRS-Ocú-23/2021-107

Neuvedené

Obec Naháč

Obec Trstín

4. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

TRS-Ocú-57/2021-105

16 764,00 EUR Šestnásťtisícsedemstošesťdesiatštyri eur

FEREX, s.r.o.

Obec Trstín

3. 2. 2021

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-44/2021-84

7 100,00 EUR Sedemtisícsto euro

VIS.ARTUM s.r.o.

Obec Trstín

29. 1. 2021

Poistenie vozidiel

TRS-Ocú-42/2021-82

548,52 EUR Päťstoštyridsaťosem euro 52/100centov

Allianz Slovenská poisťovňa

Obec Trstín

29. 1. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 20.1.2021

TRS-Ocú-23/2021-81

Neuvedené

Obec Naháč

Obec Trstín

26. 1. 2021

Kúpna zmluva

TRS-Ocú-33/2021-63

756,00 EUR Sedemstopäťdesiatšesť eur

Kulisievič Valér a Kulisievičová Kvetoslava

Obec Trstín

26. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

TRS-Ocú-36/2021-66

48 993,98 EUR Štyridsaťosemtisícdeväťstodeväťdesiattri euro 98/100centov

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Trstín

26. 1. 2021

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-35/2021-65

10 307,28 EUR Desaťtisíctristosedem eur 28/100 centov

AMV Slovakia s.r.o.

Obec Trstín

26. 1. 2021

Výpoveď nájomnej zmluvy

TRS-Ocú-34/2021-64

0,00 EUR

Hudcovičová Lucia

Obec Trstín

25. 1. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-10/2021-22

188,60 EUR Jednostoosemdesiatosem euro 60/100 centov

Matej Varga

Obec Trstín

25. 1. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-14/2021-24

135,58 EUR Jednostotridsaťpäť euro 58/100 centov

Oľga Boďová

Obec Trstín

25. 1. 2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

TRS-Ocú-27/2021-42

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Trstín

21. 1. 2021

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

TRS-Ocú-25/2021-44

648,00 EUR šeaťstoštyridsaťosem eur

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

20. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

TRS-Ocú-23/2021-41-Sá

0,00 EUR

Obec Naháč

Obec Trstín

18. 1. 2021

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 237/2015

TRS-Ocú-17/2021-32-Iá

1 097,98 EUR Jedentisícdeväťdesiatsedem eur 98/100 centov

PPD Trstín

Obec Trstín

28. 12. 2020

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-392/2020-1122

30 148,14 EUR Tridsaťtisícjednostoštyridsaťosem eur štrnásť centov

KALDOSTAV, s.r.o.

Obec Trstín

18. 12. 2020

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-389/2020-1110-Iá

21 560,00 EUR Dvadsaťjednatisícpäťstošesťdesiat euro

MTM Okná s.r.o.

Obec Trstín

9. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

TRS-Ocú-375/2020-1075-Iá

180,00 EUR Jednostoosemdesiat euro

osobnyudaj.sk

Obec Trstín

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

TRS-Ocú-62/2020-1064-Iá

0,00 EUR

SR-Štatistický úrad SR

Obec Trstín

29. 10. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-113/2020-956-Iá

131,42 EUR Jednostotridsaťjedna eur 42/100€

Elena Danišová

Obec Trstín

26. 10. 2020

Dodatok k poistnej zmluve

TRS-Ocú-253/2020-945-Sá

141,80 EUR Jednostoštyridsaťjedna eur 80/100

Allianz Slovenská poisťovňa

Obec Trstín

5. 10. 2020

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

TRS-Ocú-135/2020-892-Iá

501,50 EUR Päťstojedna euro 50/100

Slovenský pozemkový fond

Obec Trstín

28. 9. 2020

Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena

TRS-Ocú-152/2020-878-Dá

0,00 EUR

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

24. 9. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-121/2020-860-Iá

126,38 EUR Jednostodvadsaťšesť eur 38/100

Andrea Danišová

Obec Trstín

3. 9. 2020

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/29

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Trstín

3. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

35/CKF/2020

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trstín

28. 8. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-114/2020-797-Iá

182,44 EUR Jednostoosemdesiatdva eur 44/100

Ľuboš Jaroš a Lýdia Jarošová

Obec Trstín

27. 8. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-116/2020-802-Iá

97,32 EUR Deväťdesiatsedem eur 32/100 centov

Viera Petrovičová

Obec Trstín

5. 8. 2020

Poistenei vozidiel MOJE AUTO

TRS-Ocú-277/2020-732-Iá

32,30 EUR Tridsaťdva euro 30/100

Allianz Slovenská poisťovňa

Obec Trstín

4. 8. 2020

Zmluva o zriadení vecných bremien

TRS-Ocú-152/2020-659-Iá

Neuvedené

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

17. 7. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-115/2020-681-Iá

188,60 EUR Jednostoosemdesiatosem eur 60/100

Eva Pinterová a Ján Pintér

Obec Trstín

17. 7. 2020

Nájomná Zmluva

TRS-Ocú-120/2020-683-Iá

131,42 EUR Jednostotridsaťjedna eur 42/100

Matej Varga

Obec Trstín

17. 7. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-112/2020-682-Iá

121,32 EUR Jednostodvadsaťjedna eur 32/100

Mariana Vajsáblová

Obec Trstín

30. 6. 2020

Kúpna zmluva

TRS-Ocú-152/2020-657-Ďá

100,00 EUR Jednosto eur

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

30. 6. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-118/2020-652-Iá

127,26 EUR Jednostodvadsaťsedem eur 26/100

Alena Plevková

Obec Trstín

30. 6. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-211/2020-651-Iá

185,32 EUR Jednostoosemdesiatpäť eur 32/100

Bohumil Hulík a Jozefína Hulíková

Obec Trstín

30. 6. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-117/2020-650-Iá

189,48 EUR Jednostoosemdesiatdeväť eur 48/100

Vaško Peter a Vašková Gabriela

Obec Trstín

26. 6. 2020

Dodatok Ponuka E.Benefit

TRS-Ocu-250/2020-649/Sá

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Trstín

19. 6. 2020

Zmluva o uskladňovaní odpadov

TRS-Ocu-245/2020-627-Sá

0,50 EUR Päťdesiat centov

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Trstín

15. 6. 2020

Dodatok č. 1

TRS-Ocu-177/2020-620-Sá

0,00 EUR

PPD Trstín

Obec Trstín

10. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

23/CKF/2020

4 583,00 EUR Štyritisícpäťstoosemdesiattri eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trstín

1. 6. 2020

Poistenie vozidiel MOJE AUTO

9860629921

18,05 EUR Osemnásť euro päť centov

Allianz Slovenská poisťovňa

Obec Trstín

20. 5. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

TRS-Ocu-202/2020-489-Sá

0,00 EUR

Altech MS, s.r.o

Obec Trstín

13. 5. 2020

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-202/2020-455-Sá

19 475,10 EUR Devätnásťtisícštyristosedemdesiatpäť eur desať centov

Altech MS, s.r.o

Obec Trstín

28. 4. 2020

Kúpna zmluva

388/2020

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

27. 4. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-61/2020-159-Iá

140,71 EUR Jednostoštyridsať eur sedemdesiatjedna centov

Jozef Burín a Lucia Štibraná

Obec Trstín

21. 4. 2020

Kúpna zmluva a dohoda o urovnaní vl. a zmluva o vecnom bremene

TRS-Ocú-177/2020-390-Sá

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc eur

PPD Trstín

Obec Trstín

14. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

tz2020-01-18jv1

828,00 EUR Osemstodvadsaťosem eur

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Trstín

1. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

3200890

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Trstín

13. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí podpory

228/2020

11 223,23 EUR Jedenásťtisícdvestodvadsaťtri eur dvadsaťtri centov

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Trstín

25. 2. 2020

Poistná zmluva

TRS-Ocú_95/2020-175-Sá

1 572,50 EUR Jedentisícpäťstosedemdesiatdva eur päťdesiat centov

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

24. 2. 2020

Poistenie vozidiel MOJE AUTo

168/2020

52,44 EUR Päťdesiatdva eur štyridsaťštyri centov

Allianz Slovenská poisťovňa

Obec Trstín

12. 2. 2020

Zmluva o dielo

131/2020

5 830,82 EUR Päťtisícosemstotridsať eur osemdesiatdva centov

Ing. Cyril Lukačovič

Obec Trstín

27. 1. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

2837202

0,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť

Obec Trstín

24. 1. 2020

Poistenie vozidiel MOJE AUTO

9860594539

571,08 EUR Päťstosedemdesiatjedna eur osem centov

Allianz Slovenská poisťovňa

Obec Trstín

24. 1. 2020

ProFi

2407207601

349,98 EUR Tristoštyridsaťdeväť eur deväťdesiatosem centov

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

24. 1. 2020

Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu

2837203

0,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť

Obec Trstín

17. 1. 2020

Zmluva o dielo

2/T/2020

3 955,02 EUR Tritisícdeväťstopäťdesiatpäť euro dva centy

Ing. Cyril Lukačovič

Obec Trstín

14. 1. 2020

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distr. siete

121954012

251,64 EUR Dvestopäťdesiatjedna eur šesťdesiatštyri centov

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

14. 1. 2020

Kúpna zmluva

24/2020

100,00 EUR Jednosto eur

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

7. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1/2020

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trstín

Obec Trstín

30. 12. 2019

Zmluva o nájme

1012/2019

35,00 EUR Tridsaťpäť euro

Peter Škrabák - TRAMP

Obec Trstín

30. 12. 2019

Zmluva o dielo

č. 20191205/01

8 522,64 EUR Osemtisícpäťstodvadsaťdva eur šesťdesiatštyricentov

KALDOSTAV, s.r.o.

Obec Trstín

30. 12. 2019

DODATOK K ZMLUVE C. SOTT6OOO6O o zvozE A sKLAoxovnrui ooPRou

1164/2019

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Trstín

30. 12. 2019

Zmluva o výpožičke

KRHZ-TT-2019/394-024

108 457,00 EUR Jednostoosemtisícštyristopäťdesiatsedem eur

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Trstín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Naše projekty

Mobilná aplikácia - V OBRAZE

v obraze