Obec Trstín
ObecTrstín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 6. 2022

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

TRS-Ocú-182/2022-661

Neuvedené

Július Ponec, Trstín 573

Obec Trstín

23. 6. 2022

Zmluva o pripojení odberného miesta elek. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

TRS-Ocú-86/2022-664

682,56 EUR Šesťstoosemdesiatdva 56/100centov

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

1. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

TRS-Ocú-83/2022-605

122 097,86 EUR Jednostodvadsaťdvatisícdeväťdesiatsedem eur 86/100 centov

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Obec Trstín

30. 5. 2022

Dohoda o súhlase správcu s umiestnením stavby do telesa cesty 1. triedy

TRS-Ocú-34/2022-571

0,00 EUR

Slovenská správa ciest

Obec Trstín

27. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí reklamy

TRS-Ocú-139/2022-596

200,00 EUR Dvesto eur

HROMEX s.r.o.

Obec Trstín

26. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

TRS-Ocú-166/2022-579

0,00 EUR

BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.

Obec Trstín

25. 5. 2022

Zmluva o vzájomnej spolupráci a propagácii č. 1/2022/004

TRS-Ocú-139/2022-576

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

25. 5. 2022

Dodatok k zmluve o dielo

TRS-Ocú-107-586

7 989,60 EUR Sedemtisícdeväťstoosemdesiatdeväť eur 60/100 centov

KALDOSTAV, s.r.o.

Obec Trstín

24. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí reklamy

TRS-Ocú-139/2022-581

3 000,00 EUR Tristo eur

INGSTEEL, spol. s r.o.

Obec Trstín

20. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí reklamy

TRS-Ocú-139/2022-572

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Chemolak a.s.

Obec Trstín

9. 5. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

TRS-Ocú-149/2022-414

0,00 EUR

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Trstín

9. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

TRS-Ocú-149/2022-413

53 608,46 EUR Päťdesiattritisícšesťstoosem eur 46/100 centov

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Trstín

9. 5. 2022

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

TRS-Ocú-144/2022-412

1 664,04 EUR Jedentisícšestošesťdesiatštyri eur

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

6. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí reklamy

TRS-Ocú-139/2022-400

500,00 EUR Päťsto eur

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Trstín

6. 5. 2022

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

TRS-Ocú-144/2022-397

633,84 EUR Šesťstotridsaťtri eur 84/100 centov

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

6. 5. 2022

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

TRS-Ocú-144/2022-396

641,40 EUR Šesťstoštyridsaťjedna eur 40/100 centov

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

5. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí reklamy

TRS-Ocú-139/2022-395

500,00 EUR Päťsto eur

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Obec Trstín

4. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

TRS-Ocú-140/2022-384

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Trstín

3. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania a implentácie projektov

TRS-Ocú-108/2022-315

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur na osobohodinu

AtoZ Grant, s.r.o.

Obec Trstín

3. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí reklamy

TRS-Ocú-139/2022-385

1 000,00 EUR Jedentisíc

ise, s.r.o.

Obec Trstín

29. 4. 2022

Dodatok k nájomnej zmluve

TRS-Ocú-131/2022-269

148,07 EUR Jednostoštyridsaťosem eur 07/100centov mesačne

Čambálová Petra

Obec Trstín

29. 4. 2022

Dodatok k nájomnej zmluve

TRS-Ocú-118/2022-353

157,49 EUR Jednostopäťdesiatsedem eur 49/100 centov mesačne

Jozef Burín a Lucia Štibraná

Obec Trstín

29. 4. 2022

Dodatok k nájomnej zmluve

TRS-Ocú-122/2022-359

212,48 EUR Dvestodvanásť eur 48/100 centov

Eva Pinterová a Ján Pintér

Obec Trstín

29. 4. 2022

Dodatok k nájomnej zmluve

TRS-Ocú-120/2022-357

109,32 EUR Jednostodeväť eur 32/100 centov mesačne

Viera Petrovičová

Obec Trstín

29. 4. 2022

Dodatok k nájomnej zmluve

TRS-Ocú-125/2022-363

213,48 EUR Dvestotrinásť eur 48/100centov mesačne

Vaško Peter a Vašková Gabriela

Obec Trstín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 157

Naše projekty

Mobilná aplikácia - V OBRAZE

v obraze