Obec Trstín
ObecTrstín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 12. 2021

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-322/2021-889

69 069,00 EUR Šesdesiatdeväťtisícšesdesiatdeväť eur 00/100

BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.

Obec Trstín

29. 11. 2021

Mandátna zmluva

TRS-Ocú-44/2021-846

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

T-TEAM, s.r.o

Obec Trstín

23. 11. 2021

Kúpna zmluva

TRS-Ocú-302/2021-821

1,00 EUR Jedno euro

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

15. 11. 2021

Zmluva o dodaní tovaru

TRS-Ocú-297/2021-808

29 785,20 EUR Dvadsaťdeväťtisícsedemstoosemdesiatpäť eur 20/100

HOTELTEC s.r.o.

Obec Trstín

7. 10. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

TRS-Ocú-268/2021-704

10 858,62 EUR Desaťtisícosemstopäťdesiatosem eur 62/100

KALDOSTAV, s.r.o.

Obec Trstín

27. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb

TRS-Ocú-258/2021-681

1 900,00 EUR Jedentisícdeväťsto eur

Ing. Zora Nosková

Obec Trstín

23. 9. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

TRS-Ocú-256/2021-655

58,80 EUR Pätdesiatosem eur 80/100

Slovak Telekom a.s.

Obec Trstín

26. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

TRS-Ocú-242/2021-620

3 000,00 EUR Tritisíceur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trstín

24. 8. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-142/2021-607

137,96 EUR Jednostotridsaťsedem eur 96/100 entov

Daša Takáčová a Štefan Takáč

Obec Trstín

23. 8. 2021

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-236/2021-592

18 612,00 EUR Osemnásťtisícšesťstodvanásť eur

BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.

Obec Trstín

12. 8. 2021

Dodatok č.1_06_2021 zmluvy o dielo č. 01.01.2021

TRS-Ocú-44/2021-579

10 600,00 EUR Desaťtisícšesťsto eur

VIS.ARTUM s.r.o.

Obec Trstín

10. 8. 2021

Zmluva o pripojení odberného miesta elek. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

TRS-Ocú-199/2021-561

0,00 EUR

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

8. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

TRS-Ocú-191/2021-492

9 540,00 EUR Deväťtisícpäťstoštyridsať eur

Obec Bíňovce

Obec Trstín

7. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

TRS-Ocú-191/2021-485

6 480,00 EUR Šestisícštyristoosemdesiat eur

Obec Buková, Buková 50

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-138/2021-471

189,48 EUR Jednostoosemdesiatdeväť eur 48/100centov

Miroslava Glajchová a Ivan Glajch, Trstín 573

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-143/2021-474

193,64 EUR Jednostodeväťdesiattri eur 64/100 centov

Gabriel Hlavatý a Miroslava Hlavatá, Trstín 573

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-141/2021-470

181,16 EUR Jednostoosemdesiatjedna eur 16/100 centov

Ľuboš Indrišek, Trstín 573

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-139/2021-473

183,98 EUR Jednostoosemdesiattri eur 98/100 centov

Karol Zelenák a Silvia Maštalírová, Trstín 573

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-140/2021-472

92,28 EUR Deväťdesiatdva eur 28/100 centov

Július Ponec, Trstín 573

Obec Trstín

28. 6. 2021

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-253/2021-463

153,60 EUR Jednostopäťdesiattri eur 60/100

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Trstín

22. 6. 2021

Dodatok Ponuka FirmaKomfortPlyn Plus

TRS-Ocú-192/2021-450

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trstín

18. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

TRS-Ocú-191/2021-448

5 040,00 EUR Päťtisícštyridsať eur

Obec Naháč

Obec Trstín

11. 6. 2021

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

TRS-Ocú-170/2021-381

350,00 EUR Trstistopäťdesiat eur

MVDr. Ivan Inštitoris

Obec Trstín

17. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

TRS-Ocú-156/2021-334

3 000,00 EUR Triticíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Trstín

27. 4. 2021

Zmluva o pripojení odberného miesta elek. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

TRS-Ocú-126/2021-296

268,42 EUR Dvestošesťdesiatosem eur 42/100 centov

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 103

Naše projekty

Mobilná aplikácia - V OBRAZE

v obraze