Obec Trstín
ObecTrstín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 4. 2021

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

TRS-Ocú-25/2021-277

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť eur

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

13. 4. 2021

Poistenie vozidiel

TRS-Ocú-127/2021-262

46,68 EUR Štyridsaťšesť eur 68/100 centov

Allianz Slovenská poisťovňa

Obec Trstín

9. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

TRS-Ocú-122/2021-247

0,00 EUR

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU oz

Obec Trstín

31. 3. 2021

Zmluva p zabezpečení poskytovania stravovania

TRS-Ocú-120/2021-234

18 144,00 EUR Osemnásťtisícstoštyridsaťštyri eur

ŠIMON-Q s.r.o.

Obec Trstín

30. 3. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-75/2021-233

129,86 EUR Jednostodvadsaťdeväť eur 86/100 centov

Kučerová Stanislava

Obec Trstín

30. 3. 2021

Zmluva o dodávke tovaru

TRS-Ocú-113/2021-232

17 892,00 EUR Sedemnásťtisícosemstodeväťdesiatdva eur

FEREX, s.r.o.

Obec Trstín

25. 3. 2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

TRS-Ocú-109/2021-221

1 194,00 EUR Jedentisícstodeväťdesiatštyri eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trstín

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

TRS-Ocú-29/2021-197

0,00 EUR

SR-Štatistický úrad SR

Obec Trstín

26. 2. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-14/2021-158

131,42 EUR Jednostotridsaťjedna eur 42/100

Čambálová Petra

Obec Trstín

19. 2. 2021

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok1 -škola

TRS-Ocú-73/2021-140

1 732,80 EUR Jedentisícsedemstotridsaťdva 80/100 centov

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

12. 2. 2021

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 20.1.2021

TRS-Ocú-23/2021-127

Neuvedené

Obec Naháč

Obec Trstín

10. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2021

3 000,00 EUR Triticíc eur

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trstín

Obec Trstín

5. 2. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 20.1.2021

TRS-Ocú-23/2021-107

Neuvedené

Obec Naháč

Obec Trstín

4. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

TRS-Ocú-57/2021-105

16 764,00 EUR Šestnásťtisícsedemstošesťdesiatštyri eur

FEREX, s.r.o.

Obec Trstín

3. 2. 2021

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-44/2021-84

7 100,00 EUR Sedemtisícsto euro

VIS.ARTUM s.r.o.

Obec Trstín

29. 1. 2021

Poistenie vozidiel

TRS-Ocú-42/2021-82

548,52 EUR Päťstoštyridsaťosem euro 52/100centov

Allianz Slovenská poisťovňa

Obec Trstín

29. 1. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 20.1.2021

TRS-Ocú-23/2021-81

Neuvedené

Obec Naháč

Obec Trstín

26. 1. 2021

Kúpna zmluva

TRS-Ocú-33/2021-63

756,00 EUR Sedemstopäťdesiatšesť eur

Kulisievič Valér a Kulisievičová Kvetoslava

Obec Trstín

26. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

TRS-Ocú-36/2021-66

48 993,98 EUR Štyridsaťosemtisícdeväťstodeväťdesiattri euro 98/100centov

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Trstín

26. 1. 2021

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-35/2021-65

10 307,28 EUR Desaťtisíctristosedem eur 28/100 centov

AMV Slovakia s.r.o.

Obec Trstín

26. 1. 2021

Výpoveď nájomnej zmluvy

TRS-Ocú-34/2021-64

0,00 EUR

Hudcovičová Lucia

Obec Trstín

25. 1. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-10/2021-22

188,60 EUR Jednostoosemdesiatosem euro 60/100 centov

Matej Varga

Obec Trstín

25. 1. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-14/2021-24

135,58 EUR Jednostotridsaťpäť euro 58/100 centov

Oľga Boďová

Obec Trstín

25. 1. 2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

TRS-Ocú-27/2021-42

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Trstín

21. 1. 2021

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

TRS-Ocú-25/2021-44

648,00 EUR šeaťstoštyridsaťosem eur

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 77

Naše projekty

Mobilná aplikácia - V OBRAZE

v obraze