Obec Trstín
ObecTrstín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 1. 2021

Kúpna zmluva

TRS-Ocú-33/2021-63

756,00 EUR Sedemstopäťdesiatšesť eur

Kulisievič Valér a Kulisievičová Kvetoslava

Obec Trstín

26. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

TRS-Ocú-36/2021-66

48 993,98 EUR Štyridsaťosemtisícdeväťstodeväťdesiattri euro 98/100centov

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Trstín

26. 1. 2021

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-35/2021-65

10 307,28 EUR Desaťtisíctristosedem eur 28/100 centov

AMV Slovakia s.r.o.

Obec Trstín

26. 1. 2021

Zmluva o dodávke tovaru

TRS-Ocú-34/2021-64

16 764,00 EUR Šestnásťtisícsedemstošesťdesiatštyri eur

FEREX, s.r.o.

Obec Trstín

25. 1. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-10/2021-22

188,60 EUR Jednostoosemdesiatosem euro 60/100 centov

Matej Varga

Obec Trstín

25. 1. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-14/2021-24

135,58 EUR Jednostotridsaťpäť euro 58/100 centov

Oľga Boďová

Obec Trstín

25. 1. 2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

TRS-Ocú-27/2021-42

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Trstín

21. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2021

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trstín

Obec Trstín

20. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

TRS-Ocú-23/2021-41-Sá

0,00 EUR

Obec Naháč

Obec Trstín

18. 1. 2021

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 237/2015

TRS-Ocú-17/2021-32-Iá

1 097,98 EUR Jedentisícdeväťdesiatsedem eur 98/100 centov

PPD Trstín

Obec Trstín

28. 12. 2020

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-392/2020-1122

30 148,14 EUR Tridsaťtisícjednostoštyridsaťosem eur štrnásť centov

KALDOSTAV, s.r.o.

Obec Trstín

18. 12. 2020

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-389/2020-1110-Iá

21 560,00 EUR Dvadsaťjednatisícpäťstošesťdesiat euro

MTM Okná s.r.o.

Obec Trstín

9. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

TRS-Ocú-375/2020-1075-Iá

180,00 EUR Jednostoosemdesiat euro

osobnyudaj.sk

Obec Trstín

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

TRS-Ocú-62/2020-1064-Iá

0,00 EUR

SR-Štatistický úrad SR

Obec Trstín

29. 10. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-113/2020-956-Iá

131,42 EUR Jednostotridsaťjedna eur 42/100€

Elena Danišová

Obec Trstín

26. 10. 2020

Dodatok k poistnej zmluve

TRS-Ocú-253/2020-945-Sá

141,80 EUR Jednostoštyridsaťjedna eur 80/100

Allianz Slovenská poisťovňa

Obec Trstín

5. 10. 2020

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

TRS-Ocú-135/2020-892-Iá

501,50 EUR Päťstojedna euro 50/100

Slovenský pozemkový fond

Obec Trstín

28. 9. 2020

Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena

TRS-Ocú-152/2020-878-Dá

0,00 EUR

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

24. 9. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-121/2020-860-Iá

126,38 EUR Jednostodvadsaťšesť eur 38/100

Andrea Danišová

Obec Trstín

3. 9. 2020

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/29

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Trstín

3. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

35/CKF/2020

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trstín

28. 8. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-114/2020-797-Iá

182,44 EUR Jednostoosemdesiatdva eur 44/100

Ľuboš Jaroš a Lýdia Jarošová

Obec Trstín

27. 8. 2020

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-116/2020-802-Iá

97,32 EUR Deväťdesiatsedem eur 32/100 centov

Viera Petrovičová

Obec Trstín

5. 8. 2020

Poistenei vozidiel MOJE AUTO

TRS-Ocú-277/2020-732-Iá

32,30 EUR Tridsaťdva euro 30/100

Allianz Slovenská poisťovňa

Obec Trstín

4. 8. 2020

Zmluva o zriadení vecných bremien

TRS-Ocú-152/2020-659-Iá

Neuvedené

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 60

Naše projekty

Mobilná aplikácia - V OBRAZE

v obraze