Menu
Vyhľadávanie
Obec Trstín
ObecTrstín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 10. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2022/0201397

8,30 EUR

Obec Trstín

Mrenová Katarína

28. 9. 2022

Zmluva pre umiestnenie z-boxu

TRS-Ocú-249/2022-901

1,00 EUR

Obec Trstín

Packeta Slovakia s.r.o.

27. 9. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení odberných elekt. zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy

TRS-Ocú-247/2022-888

0,00 EUR

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

27. 9. 2022

DOHODA o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2020/74 novým záväzkom

TRS-Ocú-94/2022-847

11 962,80 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Trstín

20. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní archivačných služieb

TRS-Ocú-239/2022-878

2 490,00 EUR

Ing. Lukáš KAPRALČÍK

Obec Trstín

31. 8. 2022

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-227/2022-827

141,32 EUR

Obec Trstín

Lucia Sokolovičová

31. 8. 2022

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-218/2022-821

215,55 EUR

Obec Trstín

Daša Takáčová a Štefan Takáč

31. 8. 2022

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-217/2022-820

213,48 EUR

Obec Trstín

Karol Zelenák a Silvia Maštalírová, Trstín 573

30. 8. 2022

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

TRS-Ocú-218/2022-804

0,00 EUR

Obec Trstín

Daša Takáčová a Štefan Takáč

30. 8. 2022

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

TRS-Ocú-217/2022-807

0,00 EUR

Obec Trstín

Karol Zelenák a Silvia Maštalírová, Trstín 573

16. 8. 2022

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-107/2022-776

15 952,80 EUR Pätnásťtisícdeväťstopäťdesiatdva eur 80/100 centov

Altech MS, s.r.o

Obec Trstín

15. 8. 2022

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-107/2022-772

19 449,44 EUR Devätnásťtisícštyristoštyridsaťdeväť eur 44/100centov

KALDOSTAV, s.r.o.

Obec Trstín

15. 8. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

TRS-Ocú-107/2022-771

2 430,00 EUR Dvetisícštyristotridsať eur

KALDOSTAV, s.r.o.

Obec Trstín

12. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

TRS-Ocú-205/2022-753

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo eur

N.M.-Audit, spol. s r.o.

Obec Trstín

27. 7. 2022

Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner

TRS-Ocú-201/2022-704

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Trstín

27. 7. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

TRS-Ocú-201/2022-703

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Trstín

26. 7. 2022

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-162/2022-724

156,14 EUR Jednostopäťdesiatšesť eur 14/100 centov mesačne

Obec Trstín

Rábarová Jamila

26. 7. 2022

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-147/2022-725

108,32 EUR Jednostoosem eur 32/100centov

Obec Trstín

Daniela a Jozef Motúz

15. 7. 2022

Rámcová poistná zmluva

TRS-OcU-192/2022-712

20,34 EUR Dvadsať eur 34/100 centov

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

15. 7. 2022

Zmluva o dodaní tovaru

TRS-OcU-107/2022-713

28 945,20 EUR dvadsaťosemtisícdeväťstoštyridsaťpäť eur 20/100 centov

HOTELTEC s.r.o.

Obec Trstín

28. 6. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o združení obcí

TRS-OcU-190/2022-672

20 028,34 EUR s DPH

Združenie obcí EKO KARPATY

Obec Trstín

28. 6. 2022

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

TRS-Ocú-182/2022-661

Neuvedené

Július Ponec, Trstín 573

Obec Trstín

23. 6. 2022

Zmluva o pripojení odberného miesta elek. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

TRS-Ocú-86/2022-664

682,56 EUR Šesťstoosemdesiatdva 56/100centov

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

1. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

TRS-Ocú-83/2022-605

122 097,86 EUR Jednostodvadsaťdvatisícdeväťdesiatsedem eur 86/100 centov

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Obec Trstín

30. 5. 2022

Dohoda o súhlase správcu s umiestnením stavby do telesa cesty 1. triedy

TRS-Ocú-34/2022-571

0,00 EUR

Slovenská správa ciest

Obec Trstín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 203

Naše projekty

Mobilná aplikácia - V OBRAZE

v obraze