Obec Trstín
ObecTrstín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 4. 2022

Dodatok k nájomnej zmluve

TRS-Ocú-126/2022-364

104,16 EUR Jednostoštyri eur 16/100centov mesačne

Július Ponec, Trstín 573

Obec Trstín

28. 4. 2022

Dodatok k nájomnej zmluve

TRS-Ocú-127/2022-365

145,73 EUR Jednostoštyridsaťpäť eur 73/100 centov mesačne

Kučerová Stanislava

Obec Trstín

28. 4. 2022

Dodatok k nájomnej zmluve

TRS-Ocú-129/2022-367

209,32 EUR Dvestodeväť eur 32/100 centov mesačne

Bohumil Hulík a Jozefína Hulíková

Obec Trstín

28. 4. 2022

Dodatok k nájomnej zmluve

TRS-Ocú-137/2022-375

156,14 EUR Jednostopäťdesiatšesť eur 14/100 centov mesačne

Rábarová Jamila

Obec Trstín

28. 4. 2022

Dodatok k nájomnej zmluve

TRS-Ocú-133/2022-371

153,80 EUR Jednostoosemdesiattri eur 80/100 centov mesačne

Daša Takáčová a Štefan Takáč

Obec Trstín

28. 4. 2022

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-48/2022-350

149,17 EUR Jednostoštyridsaťdeväť eur 17/100 centov

Tŕniková Andrea a Tŕnik Emanuel

Obec Trstín

28. 4. 2022

Kostolanská Gabriela a Kostolanský Vladimír

TRS-Ocú-49/2022-349

153,33 EUR Jednostopäťdesiattri eur 33/100 centov

Kostolanská Gabriela a Kostolanský Vladimír

Obec Trstín

28. 4. 2022

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-47/2022-352

153,33 EUR Jednostopäťdesiattri eur 33/100 centov

Šesták Miroslav a Šestáková Jana

Obec Trstín

28. 4. 2022

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-51/2022-348

149,17 EUR Jednostoštyridsaťdeväť eur 17/100 centov

Reichová Zuzana

Obec Trstín

28. 4. 2022

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-50/2022-351

145,01 EUR Jednostoštyridsaťpäť eur 01/100

Ranincová Mária

Obec Trstín

26. 4. 2022

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-107/2022-346

24 459,00 EUR Dvadsaťštyritisícštyristopäťdesiatdeväť eur

Altech MS, s.r.o

Obec Trstín

26. 4. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena

TRS-Ocú-33/2022-304

0,00 EUR

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

13. 4. 2022

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-107/2022-318

37 021,68 EUR Tridsaťsedemtisícdvadsaťjedna eur 68/100

HOTELTEC s.r.o.

Obec Trstín

11. 4. 2022

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-107/2022-311

65 502,00 EUR Šesťdesiatpäťtisícpäťstodva eur

KALDOSTAV, s.r.o.

Obec Trstín

11. 4. 2022

Zmluva o akceptácii platobných kariet č. M 11710-01/22

TRS-Ocú-106/2022-210

8,00 EUR Osem eur

VÚB banka, a.s.

Obec Trstín

29. 3. 2022

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-85/2022-211

490,00 EUR Štyristodeväťdesiat eur

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Trstín

14. 3. 2022

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-83/2022-203

126 346,38 EUR Jednostodvadsaťšesťtisíctristoštyridsaťšesť eur 38/100 centov

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Obec Trstín

23. 2. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku

TRS-Ocú-33/2022-150

0,00 EUR

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

15. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z WWW stránok na CRZ

TRS-Ocú-53/2022-117

780,00 EUR Sedemstoosemdesiat eur 00/100

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trstín

15. 2. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

TRS-Ocú-33/2022-106

0,00 EUR

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

31. 1. 2022

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-18/2022-38

186,60 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur 60/100

Peter Blažo a Erika Kunetková

Obec Trstín

14. 12. 2021

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-322/2021-889

69 069,00 EUR Šesdesiatdeväťtisícšesdesiatdeväť eur 00/100

BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.

Obec Trstín

29. 11. 2021

Mandátna zmluva

TRS-Ocú-44/2021-846

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

T-TEAM, s.r.o

Obec Trstín

23. 11. 2021

Kúpna zmluva

TRS-Ocú-302/2021-821

1,00 EUR Jedno euro

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

15. 11. 2021

Zmluva o dodaní tovaru

TRS-Ocú-297/2021-808

29 785,20 EUR Dvadsaťdeväťtisícsedemstoosemdesiatpäť eur 20/100

HOTELTEC s.r.o.

Obec Trstín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 174

Naše projekty

Mobilná aplikácia - V OBRAZE

v obraze