Obec Trstín
ObecTrstín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-138/2021-471

189,48 EUR Jednostoosemdesiatdeväť eur 48/100centov

Miroslava Glajchová a Ivan Glajch, Trstín 573

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-143/2021-474

193,64 EUR Jednostodeväťdesiattri eur 64/100 centov

Gabriel Hlavatý a Miroslava Hlavatá, Trstín 573

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-141/2021-470

181,16 EUR Jednostoosemdesiatjedna eur 16/100 centov

Ľuboš Indrišek, Trstín 573

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-139/2021-473

183,98 EUR Jednostoosemdesiattri eur 98/100 centov

Karol Zelenák a Silvia Maštalírová, Trstín 573

Obec Trstín

30. 6. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-140/2021-472

92,28 EUR Deväťdesiatdva eur 28/100 centov

Július Ponec, Trstín 573

Obec Trstín

28. 6. 2021

Zmluva o dielo

TRS-Ocú-253/2021-463

153,60 EUR Jednostopäťdesiattri eur 60/100

KOSIT WEST s.r.o.

Obec Trstín

22. 6. 2021

Dodatok Ponuka FirmaKomfortPlyn Plus

TRS-Ocú-192/2021-450

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Trstín

18. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

TRS-Ocú-191/2021-448

5 040,00 EUR Päťtisícštyridsať eur

Obec Naháč

Obec Trstín

11. 6. 2021

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

TRS-Ocú-170/2021-381

350,00 EUR Trstistopäťdesiat eur

MVDr. Ivan Inštitoris

Obec Trstín

17. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

TRS-Ocú-156/2021-334

3 000,00 EUR Triticíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Trstín

27. 4. 2021

Zmluva o pripojení odberného miesta elek. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

TRS-Ocú-126/2021-296

268,42 EUR Dvestošesťdesiatosem eur 42/100 centov

Západoslovenská distribučna

Obec Trstín

23. 4. 2021

Zámenná Zmluva

TRS-Ocú-130/2021-276

80,00 EUR Osemdesiat eur

Vojtík Marek a Vojtíková Monika

Obec Trstín

22. 4. 2021

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

TRS-Ocú-25/2021-277

199,00 EUR Jednostodeväťdesiatdeväť eur

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

13. 4. 2021

Poistenie vozidiel

TRS-Ocú-127/2021-262

46,68 EUR Štyridsaťšesť eur 68/100 centov

Allianz Slovenská poisťovňa

Obec Trstín

9. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

TRS-Ocú-122/2021-247

0,00 EUR

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU oz

Obec Trstín

31. 3. 2021

Zmluva p zabezpečení poskytovania stravovania

TRS-Ocú-120/2021-234

18 144,00 EUR Osemnásťtisícstoštyridsaťštyri eur

ŠIMON-Q s.r.o.

Obec Trstín

30. 3. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-75/2021-233

129,86 EUR Jednostodvadsaťdeväť eur 86/100 centov

Kučerová Stanislava

Obec Trstín

30. 3. 2021

Zmluva o dodávke tovaru

TRS-Ocú-113/2021-232

17 892,00 EUR Sedemnásťtisícosemstodeväťdesiatdva eur

FEREX, s.r.o.

Obec Trstín

25. 3. 2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

TRS-Ocú-109/2021-221

1 194,00 EUR Jedentisícstodeväťdesiatštyri eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trstín

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

TRS-Ocú-29/2021-197

0,00 EUR

SR-Štatistický úrad SR

Obec Trstín

26. 2. 2021

Nájomná zmluva

TRS-Ocú-14/2021-158

131,42 EUR Jednostotridsaťjedna eur 42/100

Čambálová Petra

Obec Trstín

19. 2. 2021

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok1 -škola

TRS-Ocú-73/2021-140

1 732,80 EUR Jedentisícsedemstotridsaťdva 80/100 centov

Generali Poisťovňa, a. s.

Obec Trstín

12. 2. 2021

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 20.1.2021

TRS-Ocú-23/2021-127

Neuvedené

Obec Naháč

Obec Trstín

10. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2021

3 000,00 EUR Triticíc eur

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trstín

Obec Trstín

5. 2. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 20.1.2021

TRS-Ocú-23/2021-107

Neuvedené

Obec Naháč

Obec Trstín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 164

Naše projekty

Mobilná aplikácia - V OBRAZE

v obraze